ชื่อบริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 2/71 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 14 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.10260
โทรศัพท์ (662) 746-9978 , (662) 746-9979
แฟกซ์ (662) 746-9899
ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2539
ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน 6,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ วิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทหุ้นส่วน Safar International (Project Contact Office in Japan)
 
ประธานบริษัท นายเคนอิจิ โดะอิ
ทีมงาน ・ วิศวกรโครงการ
・ วิศวกรเครื่องกล (งานท่อ, งานเครื่องจักรระบบท่อ)
・ วิศวกรโยธา (งานฐานราก, งานโครงสร้างเหล็ก, งานก่อสร้าง))
・ ผู้ตรวจสอบ
・ วิศวกรproject
・ ผู้ควบคุมดูแลหน้างาน

 

 

 

2539 ก่อตั้งขึ้น ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบระบบท่อ มีชื่อว่า บริษัท เค. ที. ตะวัน จำกัด บริหารงานโดย นายคาซูฮิโร ทานากะ ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท โตโยไทย มหาชน จำกัด (เป็นสาขาย่อยของบริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ด้วยเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท
2543 เริ่มดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการทางด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง ในขอบข่ายของงานท่อและเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบท่อ
2546 ขยายธุรกิจให้บริการทางด้านงานไฟฟ้าและงานควบคุมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
2548 มีผลกำไร 100 ล้านบาท
2550 เริ่มให้การบริการทางด้านออกแบบงานโยธา ก่อสร้างอาคารและดำเนินงานเป็นบริษัทวิศวกรรมโรงงานครบวงจร เพิ่มเงินทุนเป็น 4 ล้านบาท
2551 นายคาซูฮิโร ทานากะ เกษียณอายุและนายเคนอิจิ โดะอิ ได้เข้ามาบริหารงานแทนในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
ประวัติโดยย่อ ของนายเคนอิจิ โดะอิ
2507 – 2547
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการเป็นเวลา 20 ปี หลังจากมีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งวิศวกรโยธาของบริษัท เจจีซี จำกัด ( JGC Corporation) มาเป็นเวลา 10 ปี ระหว่างนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและอินโดนีเซีย
2547 – 2550
ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยออกแบบโยธาให้แก่โรงงานเคมี
2550
ร่วมงานกับบริษัท เค. ที. ตะวัน จำกัด
2551
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เค. ที. ตะวัน จำกัด
2553 บริษัท เค. ที. ตะวัน จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย นิปปอน แพล้นท์ จำกัด
2554 ได้ยอดขาย 400 ล้านบาท
2555 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาท
2559 เริ่มให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเฉพาะด้าน สำหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือขยายโรงงานอุตสาหกรรม